Bringer bedrifter og studenter sammen

  • 00Dager
  • 00Timer
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

3. Oktober 2023


Mer info


Kontakt oss

https://usercontent.one/wp/iktdagen.no/wp-content/uploads/2022/04/UiS_IKT-Dagene.mp4#t=1